4- کدامیک از حیوانات زیر حس بویایی قوی دارد؟

موش     –     سگ    –   آهو  –     مرغ   –      خروس   –    جوجه

5- کدامیک از حیوانات زیر حس بینایی قوی تری دارد؟

عقاب   –  اسب –   خروس  _  گربه   – سگ

6- کدامیک از افراد زیر در شغل خود احتیاج به خوب دیدن و دقت بیشتری دارد؟

مکانیک  _      تیرانداز   _   آشپز  –   تاسیساتی

7- خوب چشیدن در کدامیک از شغل های زیر بیشتر اهمیت دارد؟

پستچی  _      تیرانداز   _   آشپز  –   دبیر

8- مریم شاخه گلی را به زهرا می دهد. زهرا برای استفاده از گل از کدام حس خود استفاده می کند؟

9- افراد نابینا برای خواندن و نوشتن از کدام عضو بدن خود استفاده می کنند؟

10- تصاویری به شما می دهند تا در آن تصاویر رعایت اصول ایمنی را مشخص کنید؟

11- کدام یک از کارهای زیر به سلامتی ما کمک نمی کند؟

بستنی زیاد خوردن      به اندازه خوابیدن          ورزش کردن         دوش گرفتن

12- کدام یک از کارهای زیر جزء بهداشت فردی نیست؟

مسواک زدن       با توپ بازی کردن        دوش گرفتن         با لیوان خود آب خوردن

13- کدام خوراکی مفید است؟

شیر          پفک      بستنی         همبرگر

14- طرز خوابیدن کدامیک صحیح است؟

بر روی مبل خوابیدن       بر روی تشک و یا تخت خوابیدن      با لباس مدرسه روی فرش خوابیدن

15- کدام یک از غذاهای زیر برای صبحانه مفید است؟

شیر       تخم مرغ     پفک     مرغ      پنیر    برنج

16- دور وسایل بهداشتی که هر شخص باید جداگانه داشته باشد را خط بکش.

حوله       کتاب      مسواک     صابون

17- کدام یک از موارد زیر جزء موجودات زنده هستند؟ دور آنها خط بکش.

خانه          انسان         بادکنک           گاو

18- زندگی کدام یک از موجودات زیر به آب – هوا – غذا بستگی دارد؟

توپ        درخت         گربه             کتاب

19- دور حیواناتی که می خزند را  خط بکش.

مار     ماهی    حلزون    مرغابی      مارمولک

20- دور حیواناتی که می جهند را  خط بکش.

کانگورو      خرگوش      جوجه       پلنگ

21- دور جانورانی که به ما آسیب می رساند را خط بکش.

سوسک      پشه       موش        مرغابی

22- کدام یک بو دارد؟

گل                          پارچ آب                   نمکدان

23- کدامیک بوی کمتری دارد؟

انگور                   سیب                       پرتقال

24- کدام یک از میوه ها ترش است؟

لیمو             سیب                گلابی