خدمات سامانه آزمون آنلاین ویژه دانش آموزان

امکان شرکت در آزمون های آنلاین هماهنگ کشوری
امکان شرکت در آزمون های آنلاین درسی جهت آمادگی در امتحانات
امکان ساخت آزمون آنلاین با استفاده از بانک سوالات
امکان ساخت تمرین با استفاده از بانک سوالات تشریحی و تستی

خدمات سامانه آزمون آنلاین ویژه دبیران و مشاوران

امکان ساخت آزمون آنلاین با استفاده از بانک سوالات
پرینت آزمون چاپی با سربرگ و لوگوی اختصاصی شما
برگزاری آزمون آنلاین در ساب دامنه اختصاصی
امکان درآمدزایی از طریق برگزاری آزمون آنلاین
امکان برگزاری کلاس مجازی – آنلاین در هر ساعت از شبانه روز
امکان برگزاری آزمون تشریحی
امکان برگزاری تکلیف آنلاین

خدمات سامانه آزمون آنلاین ویژه مدارس

امکان ساخت آزمون آنلاین با استفاده از بانک سوالات
امکان برگزاری آزمون آنلاین برای تمامی دانش آموزان مدرسه
پرینت آزمون چاپی با سربرگ و لوگوی اختصاصی مدرسه
برگزاری آزمون آنلاین در سایت مدرسه
امکان برگزاری کلاس مجازی – آنلاین در هر ساعت از شبانه روز
امکان برگزاری آزمون تشریحی
امکان برگزاری تکلیف آنلاین

جهت ورود به آزمون روی مقطع تحصیلی  خود کلیک کنید 

آزمون های آنلاین سال اول ابتدایی
آزمون های آنلاین سال دوم ابتدایی
آزمون های آنلاین سال سوم ابتدایی
آزمون های آنلاین سال چهارم ابتدایی
آزمون های آنلاین سال پنجم ابتدایی
آزمون های آنلاین سال ششم ابتدایی