متوسط

 • دانلود کتاب ریاضی 7 (سال اول دوره اول متوسطه) کتاب ریاضی سال اول دوره ی اول متوسطه (ریاضی 7) ویژه سال تحصیلی جاری در ادامه ی این مطلب قابل دانلود است. این سایت تمام جزوه ها و کتاب های خود را به صورت رایگان دراختیاردانش آموزان و دانشجویان قرار میدهد سایت دقیقه نود
 • چرا وردپرس؟

  حال که در مورد وردپرس و امکانات آن صحبت کردیم، نوبت به آن می‌رسد که بپرسیم چرا وردپرس؟ اصلا به چه علت از وردپرس استفاده کنیم؟ تنها روشی که می‌تواند شما را قانع کند، آماری است که از وردپرس در دسترس است:
  • تا کنون بیش از ۷۴٫۶ میلیون سایت با وردپرس راه اندازی شده است
  • تا کنون بیش از ۷۴٫۶ میلیون سایت با وردپرس راه اندازی شده در گوگل ماهانه ۳۷ میلیون بار وردپرس و کلمات مرتبط با آن جستجو میشود
  • وردپرس به ۴۰ زبان برتر دنیا از جمله زبان شیرین فارسی ترجمه شده است
  • ۲۲% سایت های مطرح خبری جهان با وردپرس راه اندازی شده است
  • تاکنون بیش از ۹۹ بار وردپرس سیستم خود را به روز کرده است
  • بیش از ۲۹,۰۰۰ افزونه برای وردپرس تا به امروز به وجود آمده است
  • ۴۸ سایت از بین ۱۰۰ وبلاگ برتر دنیا با وردپرس مدیریت میشود
  • و در نهایت وردپرس محبوبترین CMS بین بازاریابان مطرح جهان انتخاب شده است!
  این سایت تمام جزوه ها و کتاب های خود را به صورت رایگان دراختیاردانش آموزان و دانشجویان قرار میدهدسایت دقیقه نود
 • نمونه سوالات استخدامي صنايع مس زبان انگلیسی

  گروه کتاب دقیقه 90  اقدام به ارائه بسته ای جدید برای آزمون استخدامی صنایع مس ایران نموده است، که این مجموعه شامل ۲۵۰۵ نمونه سوال استخدامی میباشد. کارشناسان ما بر این باورند که این مجموعه عاملی مهم برای آمادگی شما در این آزمون بوده و قدمی مهم برای موفقیت در آن خواهد بود این سایت تمام جزوه ها و کتاب های خود را به صورت رایگان دراختیاردانش آموزان و دانشجویان قرار میدهد سایت دقیقه نود
 • مروری بر گرامرهای کتابهای زبان انگلیسی سالهای 7 تا 11 گردآوری: تیم آموزشی دکتر شهاب اناری توضیح: این یک مرور فشرده بر اهم نکات گرامری سالهای پایه برای بچه های سال 12 است و جای استفاده از کتابهای آموزشی جامع تیم ما را نمی گیرد. برای آموزش جامع و حل تستهای متنوع، کتابهای دکتر اناری و همکاران را از انتشارات مبتکران تهیه کنید. این سایت تمام جزوه ها و کتاب های خود را به صورت رایگان دراختیاردانش آموزان و دانشجویان قرار میدهد سایت دقیقه نود
 • نمونه سوالات استخدامي صنايع مس شناخت مسایل سیاسی و اجتماعی

  گروه کتاب دقیقه 90  اقدام به ارائه بسته ای جدید برای آزمون استخدامی صنایع مس ایران نموده است، که این مجموعه شامل ۲۵۰۵ نمونه سوال استخدامی میباشد. کارشناسان ما بر این باورند که این مجموعه عاملی مهم برای آمادگی شما در این آزمون بوده و قدمی مهم برای موفقیت در آن خواهد بود این سایت تمام جزوه ها و کتاب های خود را به صورت رایگان دراختیاردانش آموزان و دانشجویان قرار میدهد سایت دقیقه نود
 • نمونه سوالات استخدامي صنايع مس هوش و استعداد تحصیلی

  گروه کتاب دقیقه 90  اقدام به ارائه بسته ای جدید برای آزمون استخدامی صنایع مس ایران نموده است، که این مجموعه شامل ۲۵۰۵ نمونه سوال استخدامی میباشد. کارشناسان ما بر این باورند که این مجموعه عاملی مهم برای آمادگی شما در این آزمون بوده و قدمی مهم برای موفقیت در آن خواهد بود این سایت تمام جزوه ها و کتاب های خود را به صورت رایگان دراختیاردانش آموزان و دانشجویان قرار میدهد سایت دقیقه نود
 • نمونه سوالات استخدامي صنايع مس معارف اسلامی

  گروه کتاب دقیقه 90  اقدام به ارائه بسته ای جدید برای آزمون استخدامی صنایع مس ایران نموده است، که این مجموعه شامل ۲۵۰۵ نمونه سوال استخدامی میباشد. کارشناسان ما بر این باورند که این مجموعه عاملی مهم برای آمادگی شما در این آزمون بوده و قدمی مهم برای موفقیت در آن خواهد بود این سایت تمام جزوه ها و کتاب های خود را به صورت رایگان دراختیاردانش آموزان و دانشجویان قرار میدهد سایت دقیقه نود
 • نمونه سوالات استخدامي صنايع مس معارف اسلامی سری2

  گروه کتاب دقیقه 90  اقدام به ارائه بسته ای جدید برای آزمون استخدامی صنایع مس ایران نموده است، که این مجموعه شامل ۲۵۰۵ نمونه سوال استخدامی میباشد. کارشناسان ما بر این باورند که این مجموعه عاملی مهم برای آمادگی شما در این آزمون بوده و قدمی مهم برای موفقیت در آن خواهد بود این سایت تمام جزوه ها و کتاب های خود را به صورت رایگان دراختیاردانش آموزان و دانشجویان قرار میدهد سایت دقیقه نود
 • نمونه سوالات استخدامي صنايع مس معارف اسلامی سری3

  گروه کتاب دقیقه 90  اقدام به ارائه بسته ای جدید برای آزمون استخدامی صنایع مس ایران نموده است، که این مجموعه شامل ۲۵۰۵ نمونه سوال استخدامی میباشد. کارشناسان ما بر این باورند که این مجموعه عاملی مهم برای آمادگی شما در این آزمون بوده و قدمی مهم برای موفقیت در آن خواهد بود این سایت تمام جزوه ها و کتاب های خود را به صورت رایگان دراختیاردانش آموزان و دانشجویان قرار میدهد سایت دقیقه نود
 • نمونه سوالات استخدامي صنايع مس هوش و استعداد تحصیلی سری2

  گروه کتاب دقیقه 90  اقدام به ارائه بسته ای جدید برای آزمون استخدامی صنایع مس ایران نموده است، که این مجموعه شامل ۲۵۰۵ نمونه سوال استخدامی میباشد. کارشناسان ما بر این باورند که این مجموعه عاملی مهم برای آمادگی شما در این آزمون بوده و قدمی مهم برای موفقیت در آن خواهد بود این سایت تمام جزوه ها و کتاب های خود را به صورت رایگان دراختیاردانش آموزان و دانشجویان قرار میدهد سایت دقیقه نود
 • نمونه سوالات استخدامي صنايع مس هوش و استعداد تحصیلی سری3

  گروه کتاب دقیقه 90  اقدام به ارائه بسته ای جدید برای آزمون استخدامی صنایع مس ایران نموده است، که این مجموعه شامل ۲۵۰۵ نمونه سوال استخدامی میباشد. کارشناسان ما بر این باورند که این مجموعه عاملی مهم برای آمادگی شما در این آزمون بوده و قدمی مهم برای موفقیت در آن خواهد بود این سایت تمام جزوه ها و کتاب های خود را به صورت رایگان دراختیاردانش آموزان و دانشجویان قرار میدهد سایت دقیقه نود
 • شرايط در حال تغ يير دنياي كار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوري ها و تحقق توسعه پايدار، ما را بر آن داشت تا برنامه هاي درسي و محتواي كتاب هاي درسي را در ادامه تغ ييرات پايه هاي قبلي براساس نياز كشور و مطابق با رو كيرد سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسلامي ايران در نظام جديد آموزشي بازطراحي و تأليف كنيم. مهم ترين تغ يير در كتاب ها، آموزش و ارزشيابي مبتني بر شايستگي است. شايستگي، توانايي انجام كار واقعي به طور استاندارد و درست تعريف شده است. توانايي شامل دانش، مهارت و نگرش مي شود. در رشته تحصيلي حرفه اي شما، چهار دسته شايستگي در نظر گرفته شده است: