کتاب چیست؟

 

کتاب چیست؟ آیا تاکنون این سوال را از خود پرسیده ایم؟

شاید همه ما تعریف کلی که از کتاب داریم این است که چند کاغذ که حروفی روی آن چاپ شده و کنارهم قرار گرفته اند که با جلدی رنگارنگ و عنوانی وسوسه کننده دارد.

از جهاتی و تاحدودی این تعریف کلی و ظاهری درست است.

اگر واژه book را در دیکشنری یا دایره المعارف های انگلیسی جستوجو کنید همین تعریف برایش  تعبیه شده است.

کاغذها و پوسته های نوشته شده، کنده کاری های قدیمی روی چوب و سنگ این ها هم گونه های دیگر کتاب است.

اما معنی واقعی کتاب و تعریف کتاب چیزی اساسا متفاوت تر است از آنچه که گفته شد.

ممکن است بیشتر مردم این تعریف را از رادیو و تلویزیون شنیده باشند و یا دیده باشیم که می گویند:

کتاب دریایی از اطلاعات است و وسیله ای برای آموختن نادانسته ها.

کتاب چیست؟

این تعریف هم تعریف دقیقی نیست ولی به اصل مطلب نزدیکتر است.

اما تعریف واقعی که شاید به جرات بتوان گفت در هیچ دایره المعارف یا وب سایتی نمی توان پیدا کرد مگر اینکه هر شخصی بعد از خواندن کتاب های بسیار و متنوع این است که (( کتاب گنجی است که از هر طلا و دلاری با ارزشتر و از هر سیاست و دولتی بزرگتر و از هر فرهنگی غنی تر است که با قیمتی نه چندان زیاد در هرجایی به فروش میرسد.))

کتاب جزء منابع طبیعی هیچ کشوری نیست ولی همه از آن برخوردارند و هر کشور و ملتی می تواند تا به حد بی نهایت این منبع انبار کند، بفروشد یا استفاده کند و خود را قدرتمندتر کند.

کتاب دریچه زمان

به احتمال زیاد این هم تعریفی کلیشه ای خواهد بود که بگوییم کتاب دریچه ای است.

دریچه ای رو به جهان های متفاوت، دنیاهایی که شاید هیچ گاه در واقعیت زندگی خودمان فرصت تجربه کردنش را پیدا نکنیم.

اما این تعریف کلیشه ای را از زوایای دیگر و عمیق تر نگاه کنیم.

کتاب دریچه ی زمان است که به هر جایی که شما بخواهید می تواند باز شود.

به نوعی میتوان گفت ماشین زمان از همان ابتدای زندگی انسان به شکل کتاب های سنگی ساخته شده است. تفاوت شاید در نوع کارایی باشد.

ماشین زمان کتاب با دستورالعمل خود شما کار میکند و هرگونه که شما بخواهید هدایت می شود.

حال این شی با ارزش که گاهی واقعا نمیتوان قیمتی برای آن تعیین کرد در بعضی از مجامع و کشورها به بی توجهی ظالمانه ای محکوم شده است.

محکومیتی ناجوانمردانه. گاهی حتی این حکم تعریف انسانیت را هم ممکن است تغییر دهد.

کتاب چیست؟

انسانیت زمانی تکمیل میشود که از کتاب ها بیاموزیم و باورشان کنیم که زمانی قصه های کتاب ها به شکل کمتر یا بیشتر حقیقت داشته اند و در زمان حال هم می شود دوباره به حقیقت بدل شود.

می شود خواند کتاب ها را _ می شود به راحتی عمل کرد گفته هایش را و می شود این حکم ظالمانه را لغو کرد.

بخوانیم – عمل کنیم – قدرتمند شویم.