کتاب دینی

Categories: فایل های دانلودی خود را می‌توانید از طریق این بخش دسته بندی کنید.
Package Settings: این بخش که با کادر قرمز در تصویر مشخص شده دارای سه تب است. تب اول کهPackage Settings نام دارد، می‌توانید اطلاعات فایل، تعداد دانلود و نیز تظیمات مربوط به محدود کردن سطح دسترسی را وارد کنید.